WGA Eigen Risico

WGA Eigen Risico

Als werkgever kun je tevens kiezen voor een WGA Eigen Risico. Dit betekent dat je zelf het risico draagt voor de arbeidsongeschiktheid van jouw werknemers. Je hoeft dan minder premies te betalen maar bent wel verantwoordelijk voor de kosten van re-integratie en betaling van de WGA-uitkering aan de werknemer. Het kan dus aantrekkelijk zijn om een WGA Eigen Risico af te sluiten als je verwacht dat de kosten van eventuele uitkeringen voor werknemers lager zijn dan de premies die je voor die uitkeringen moet betalen. Zowel grote als kleine bedrijven kunnen dit eigen risico dragen.