Werkgever

Rubriek Werkgever

Als werkgever ben je verplicht verschillende verzekeringen af te sluiten en kan je kiezen voor eventuele extra verzekeringen passend bij jouw situatie. Verplichte verzekeringen houden in dat de werknemers verzekerd zijn van tijdelijk inkomen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Ook moet je je werknemers verzekeren voor verlof bij zwangerschap. Als een werknemer voor langere tijd niet kan werken, kunnen de kosten voor jouw onderneming hoog oplopen en kunnen er problemen ontstaan als je geen geschikte vervanger kunt vinden. Een verzuimverzekering biedt hiervoor een oplossing, omdat het de loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie van werknemers verzorgt.