Verzuim

Rubriek Verzuim

Wie een onderneming heeft, heeft te maken met risico’s. Deze risico’s kunnen gelden voor jouw onderneming, maar ook voor je personeel en jezelf. Bedrijfsverzekeringen zorgen ervoor dat zulke risico’s gedekt worden en kunnen financiële schade beperken. Een belangrijke verzekering is de verzuimverzekering, die zorgt voor kostenbeheersing bij ziekteverzuim en de re-integratie van je werknemers. Hoewel dit een kostbare verzekering is, is het toch een onmisbare voor bedrijven met werknemers en het is raadzaam deze af te sluiten als de financiële draagkracht van je bedrijf dit toelaat.

Waarom een verzuimverzekering?

Waarom zou je een verzuimverzekering moeten afsluiten? Indien je dit niet doet, en een werknemer wordt (langdurig) ziek, ben je als werkgever verplicht om maximaal twee jaar het loon door te betalen, waarbij ook nog de kosten van een vervanger komen. De kosten lopen dan enorm op, maar met een verzuimverzekering worden deze financiële lasten verzacht. De verzekering vergoedt (een gedeelte van) het loon dat je moet doorbetalen aan een zieke werknemer evenals de kosten van re-integratie en verzuimbegeleiding, om ziekteverzuim te voorkomen en terug te dringen.