Overige verzekeringen bij aansprakelijkheid

Overige verzekeringen bij aansprakelijkheid

Naast de noodzakelijke aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en de veel voorkomende WEGAM-verzekering zijn er nog een aantal ander verzekeringen die voor ondernemers van belang kunnen zijn. Eén ervan is de rechtsbijstandverzekering. Wanneer een bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor schade of letsel, is juridische bijstand vaak noodzakelijk. Omdat de kosten van rechtsbijstand snel behoorlijk in de papieren kunnen lopen, is het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering geen overbodige luxe. Een andere verzekering die voor ondernemers met personeel onontbeerlijk is, is de schadeverzekering voor werknemers. Met deze verzekering zijn werknemers niet alleen tijdens het werk, maar ook tijdens werk gerelateerde bezigheden verzekerd. Bijvoorbeeld tijdens zakenreizen, bedrijfsuitjes of tijdens het volgen van een opleiding. Tot slot kunnen ondernemers die eigenaar van een bedrijfspand zijn zich verzekeren tegen schade met de aansprakelijkheidsverzekering Exploitatie Onroerend Goed.